Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.3.1.ժբ. Որդեգրված երեխաներն ըստ սոցիալական խմբերի (0-17 տարեկան)

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
երկու ծնող ունեցող երեխա մարդ 36 28 14 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղաներ մարդ 23 19 10 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
աղջիկներ մարդ 13 9 4 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
միայնակ մոր երեխա մարդ 34 31 13 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղաներ մարդ 16 12 6 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
աղջիկներ մարդ 18 19 7 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
մնացել է առանց ծնողական խնամքի մարդ 23 12 22 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղաներ մարդ 10 4 8 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
աղջիկներ մարդ 13 8 14 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
այլ մարդ 3 4 7 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղաներ մարդ 1 2 3 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
աղջիկներ մարդ 2 2 4 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
%-ով որդեգրված երեխաներից - - -
երկու ծնող ունեցող երեխա % 37.5 37.3 25.0 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղաներ % 46.0 51.4 37.0 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
աղջիկներ % 28.3 23.7 13.8 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
միայնակ մոր երեխա % 35.4 41.3 23.2 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղաներ % 32.0 32.4 22.2 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
աղջիկներ % 39.10 50.0 24.1 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
մնացել է առանց ծնողական խնամքի % 24.0 16.0 39.3 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղաներ % 20.0 10.8 29.6 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
աղջիկներ % 28.30 21.1 48.3 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
այլ % 3.1 5.3 12.5 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղաներ % 2.0 5.4 11.1 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
աղջիկներ % 4.30 5.3 13.8 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն