Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.5.1.ա Աղետների պատճառով մահվան դեպքերի, ժամանակավորապես տարհանվածների տուժածների թիվը 100 000 բնակչի հաշվով ըստ աղետների տեսակի

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
100 000 բնակչի հաշվով - - - Արմստատ, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն