Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 9. Ստեղծել դիմակայուն ենթակառուցվածքներ, աջակցել ներառական և կայուն արդյունաբերության զարգացմանը և խթանել նորարարությանը


Ցուցանիշ 9.2.2 Արտադրության ոլորտում զբաղվածությունը որպես ընդհանուր զբաղվածության համամասնություն

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 7.9 8.3 9.1 Արմստատ, ԱԸՀ
տղամարդ % 9.4 10.0 10.9 Արմստատ, ԱԸՀ
կին % 6.1 6.4 7.2 Արմստատ, ԱԸՀ
քաղաք % 11.1 12.0 13.2 Արմստատ, ԱԸՀ
գյուղ % 4.3 4.3 4.6 Արմստատ, ԱԸՀ