Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր
Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր Տեսակը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն*
1-Ա (ամսական) ՊՎՀ*** Ամսական հրահանգ ձև թիվ 29 (541); 15.12.2015թ
1-ԹԱՇ ՊՎՀ*** Եռամսյակային հրահանգ ձև թիվ 9(612); 15.03.2018թ
Հարցաթերթ ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 29 (541); 15.12.2015թ
1-Ա (տարեկան) ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 29 (541); 15.12.2015թ
1-ԱՊ (աշխատանքի պայմաններ) ՊՎՀ*** Տարեկան հրահանգ ձև թիվ 6 (215); 01.03.2006թ
1-կադրերի ուսուցում ՊՎՀ*** Տարեկան ձև թիվ 6 (215); 01.03.2006թ


* Հրապարակված է ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր
ՊՎԱՀ** Պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություն
ՊՎՀ*** Պետական վիճակագրական հաշվետվություն


Ուշադրություն՝
Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի հղումից. 2003/ 2007/ 2010