Պատմական ակնարկ

  • 2015թ. հունիսի 15-17-ը Ժնևում տեղի է ունեցել ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի 63-րդ հերթական լիակազմ նստաշրջանը: Համաձայն Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի և դրա Բյուրոյի աշխատանքները կառավարող կանոնների, Կոնֆերանսն ընտրել է  իր  Բյուրոն 2 տարի ժամկետով՝ 2015թ. հունիսից մինչև 2017թ. հունիսը: ՀՀ  ԱՎԾ նախագահ  Ս. Մնացականյանն ընտրվել է նորակազմ Բյուրոյի փոխնախագահ (Եվրոպական Վիճակագիրների Կոն­ֆերանսի Բյուրոյի կազմը 2015-2017թթ. համար): 2017թ. ՀՀ  ԱՎԾ նախագահ  Ս. Մնացականյանը կրկին վեր­ընտրվել է Բյուրոյի փոխնախագահ երկու տարի ժամկետով մինչ 2019թ. հունիսը:

 

  • 2015թ. սեպտեմբերի 15-ին Հայաստանում պաշտոնապես մեկնարկել է «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում - II փուլ» ԵՄ/ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագիրը: Ծրագրի նպատակն է եղել աջակցել ՀՀ ԱՎԾ-ին՝ ինստիտուցիոնալ Թվինինգ ծրագրի միջոցով արդիականացնել պաշտոնական վիճակագրության հայաստանյան համակարգի կոնկրետ տարրեր:2017թ. հուլիսի 7-ին տեղի է ունեցել ծրագրի փակման արարողությունը, որի ընթացքում ներկայացվել են ծրագրի առավել կարևոր արդյունքները:

 

  • 2016թ. հունիսից   ՀՀ ԱՎԾ-ն հանդիսանում է վիճակագրական օրենսդրության ընդհանուր տարրերի գծով ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի աշխա-տանքային խմբի անդամ և 2017թ. շարունակել է մասնակցել խմբի աշխատանքներին
  • 2018թ. ապրիլի 9-ից ուժի մեջ մտած ՙՊաշտոնական վիճակագրության մասին՚ ՀՀ օրենքի հիման վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը վերակազմավորվել է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի:

 

                                                                                                              1     2