Միջազգային համաձայնագրեր

Միջազգային վիճակագրական համագործակցության համաձայնագրեր.

Ղրղզստանի Հանրապետություն (ստորագրված` 21.04.1997թ., վավերացված` 07.05.1998թ.),

Տաջիկիստանի Հանրապետություն (ստորագրված` 10.03.1998թ., վավերացված` 20.09.1999թ.),

Ռուսաստանի Դաշնություն (ստորագրված` 14.05.1999թ., վավերացված` 20.09.1999թ.),

Բուլղարիա (ստորագրված` 01.12.1999թ., վավերացված` 08.03.2000թ.),

Բելառուս (ստորագրված` 20.09.2000թ., վավերացված` 28.12.2000թ.):

Համաձայնագիր Եվրոստատի և ՀՀ վիճնախարարության միջև արտաքին առևտրին վերաբերող վիճակագրական տվյալների փոխանակման մասին (ստորագրված` 23.02.1999թ., վավերացված` 20.09.1999թ.):
Փոխըմբռնման Հուշագիր Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունների միջև (ստորագրված` 02.10.1998թ.):
Հուշագիր Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունների միջև համագործակցության խորացման մասին (ստորագրված` 26.05.2000 թ.):
Փոխըմբռնման Հուշագիր Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունների միջև համագործակցության հետագա խորացման մասին (ստորագրված` 15.10.2002 թ.):
Փոխըմբռնման Հուշագիր ՀՀ ԱՎԾ, ԱՊՀ միջպետական վիճկոմի, ՌԴ վիճպետկոմի միջև ԱՊՀ տարածաշրջանում միջազգային համադրումների ծրագրի իրականացման մասին (ստորագրված` 17.12.2003թ.):
Փոխըմբռնման Հուշագիր ՀՀ ԱՎԾ և ԱՊՀ միջպետական վիճկոմի միջև ԱՊՀ տարածաշրջանում միջազգային համադրման ծրագրի Գլոբալ ռաունդի շրջանակում 2011 թ. ՀՆԱ-ի միջազգային համադրումների իրականացման մասին (ստորագրված` 09.04.2010թ.):
Փոխըմբռնման Հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության և INOGATE տեխնիկական քարտուղարության միջև վիճակագրական համագործակցության մասին (ստորագրված` 02.07.2013թ.):
Փոխըմբռնման Հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության վիճակագրական կենտրոնի միջև համագործակցության մասին (ստորագրված` 06.12.2013թ.):
Մտադրության նամակ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության միջև մի կողմից և Եվրոպական բնապահպանական գործակալության՝ մյուս կողմից (ստորագրված` 30.06.2014թ.):
Նամակ համաձայնագիր «Հայաստանի Հանրապետության ECASTAT դրամաշնորհ No.TFOA4543 Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման ազգային ռազմավարության ծրագրի իրականացում» Հայաստանի Հանրապետության և Վերակա­ռուցման և զարգացման միջազգային բանկի (Համաշխարհային Բանկ) միջև (ստորագրված 28.04.2017):
Մտադրության նամակ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության միջև մի կողմից և Եվրոպական բնապահպանական գործակալության՝ մյուս կողմից (ստորագրված` 13.09.2017թ.):
ՄԱԿ Կանայք գործընկերության մասին համաձայնագիր ՄԱԿ Կանայք և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի միջև (ստորագրված` 29.01.2021թ.):