ՀՀ ՎՊԽ

 Mnacakanyan.jpg (medium)  

Ստեփան  Մնացականյան

 ՀՀ վիճակագրության պետական խորոհրդի նախագահ,
 ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի նախագահ 

Հեռ.(011) 52-42-13
Email: info@armstat.am

 

 Լիլիթ Պետրոսյան

 Գագիկ Անանյան

 Գագիկ Գևորգյան

 
Petrosyan.jpg (medium)
 
Ananyan.jpg (medium)
 
Gevorgyan.jpg (medium)

Մակրոէկոնոմիկայի և ֆինանսների բնագավառ

Միկրոէկոնոմիկայի և տնտեսական գործունեության տեսակների բնագավառ

Ժողովրդագրության և սոցիոլոգիական ոլորտի բնագավառ

Հեռ.(374 11) 52-32-04,   
E-mail: 
lpetrosyan@armstat.am 
Հեռ. (374 11) 52-43-40,
E-mail: ananyan@armstat.am
 Հեռ. (374 11) 52-39-27,
E-mail:gevorgyan@armstat.am

 

 

   

Նելլի Բաղդասարյան

 Անահիտ Սաֆյան

 

 Nelli.jpg (medium)  
Safyan.jpg (medium)
 

 Բնապահպանության բնագավառ

 Միջազգային վիճակագրական համագործակցության բնագավառ

 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառ

Հեռ.(374 11) 52-46-18, 
E-mail:
nelli_baghdasaryan@armstat.am

Հեռ.(374 11) 52-32-17,   
E-mail: 
safyan@armstat.am
Հեռ. (374 11) 52-43-24,
E-mail: