Համագործակցության նախագծեր

Ընթացիկ ծրագրեր 

  • Եվրոպական շրջակա միջավայրի գործակալություն - ԵՀՔԳ - ՇՄՄՏՀ (Շրջակա միջավայրի միասնական տեղեկատվական համակարգ) նախագիծ,
  • ԵՄ - ԵՄ4էներգետիկա,
  • Համաշխարհային Բանկ - ECASTAT դրամաշնորհ No. TF0A4543 Ազգային վիճակագրական համակարգի հզորացման Ազգային ռազմավարության ծրագրի իրականացում,
  • Համաշխարհային Բանկ - ՀՀ տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություն,
  • Համաշխարհային բանկ - 2017թ. ցուցանիշներով միջազգային գլոբալ համադրումների ծրագիր ԱՊՀ տարածաշրջանում (համակարգող` ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե), 
  • Համաշխարհային բանկ - Գյուղատնտեսական և գյուղական վիճակագրության կատարելագործման գլոբալ ռազմավարություն ԱՊՀ տարածաշրջանում (համակարգող` ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե),
  • Համաշխարհային բանկ - Աշխատանքի վիճակագրության զարգացում ԱՊՀ տարածաշրջանում (համակարգող` ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե),
  • ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ - ՏՐԱՆՍՄՈՆԵԵ 2018 թ.,

մանրամասն...