Հաշվետվություններ

  • Հայաստանում պաշտոնական վիճակագրության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտային գնահատում (անգլերեն
  • Արմստատի և Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրության փորձագիտական գնահատում (անգլերեն
  • Հաշվետվություն Աշխատուժի հետազոտության ոլորտային գնահատման վերաբերյալ Հայաստանում (անգլերեն)
  • Հաշվետվություն զբոսաշրջության վիճակագրության ոլորտային գնահատման վերաբերյալ Հայաստանում (անգլերեն)
  • Հաշվետվություն միգրացիայի վիճակագրության ոլորտային գնահատման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետությունում (անգլերեն)
  • Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի իրականացման թեթև փորձագիտական գնահատում
  • Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական վիճակագրության ազգային համակարգի գլոբալ գնահատում (անգլերեն)
  • ԱՄՀ, Հայաստանի Հանրապետություն. ստանդարտների և կանոնների կատարման վերաբերյալ զեկույց- տվյալների մոդուլ, իշխանությունների կողմից պատասխան և մանրամասն գնահատում` օգտագործելով տվյալների որակի գնահատման շրջանակը (անգլերեն)
  • Եվրոստատ` Հայաստան Տասիս վիճակագրական ծրագիր` Ազգային զեկույց (անգլերեն)

(նայել անգլերեն էջը)

  • Տարածաշրջանային վիճակագրության զարգացումն Ասիական և Խաղաղօվկիանոսիան տարածաշրջանում:  (անգլերեն, ռուսերեն)