Հրապարակումներ

Հրապարակումների տեսակներ
թվական


Վիճակագրական տեղեկագրեր / 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 09 Նոյեմբերի 2018

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2018

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2018 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 10 Հոկտեմբերի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 28 Սեպտեմբերի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2018 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 28 Սեպտեմբերի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 12 Սեպտեմբերի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2018

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2018թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2018

2018 թվականի բերքի տակ կատարված գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերի համատարած հաշվառման հանրագումարները

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2017 թվականին

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2017 թվականին

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2017 թվականին

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 10 Օգոստոսի 2018

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2018 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2018

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2018 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 12 Հուլիսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 29 Հունիսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2018 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 29 Հունիսի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 12 Հունիսի 2018

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2018 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2018

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2018թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 21 Մայիսի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 11 Մայիսի 2018

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 27 Ապրիլի 2018

Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը (օգտագործումը) անհատական (գյուղացիական) տնային տնտեսությունների կողմից 2017 թվականին

հրատարակվել է` 27 Ապրիլի 2018

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 27 Ապրիլի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 27 Ապրիլի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման,ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2018 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 27 Ապրիլի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 27 Ապրիլի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 11 Ապրիլի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 30 Մարտի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 30 Մարտի 2018

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը 2017 թվականին

հրատարակվել է` 26 Մարտի 2018

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման հանրագումարները 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 23 Մարտի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 14 Մարտի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2018

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2017թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2018

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինության վիճակի մասին, 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 12 Փետրվարի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 12 Փետրվարի 2018

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 25 Հունվարի 2018

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2018

հրատարակվել է` 08 Հունվարի 2018