Հրապարակումներ

Հրապարակումների տեսակներ
թվական


Վիճակագրական տեղեկագրեր / 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 11 Հուլիսի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 08 Հուլիսի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2019 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 08 Հուլիսի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019թ.հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 12 Հունիսի 2019

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2019 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 05 Հունիսի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 05 Հունիսի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2019 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 05 Հունիսի 2019

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2019թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 20 Մայիսի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 14 Մայիսի 2019

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 06 Մայիսի 2019

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 06 Մայիսի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 06 Մայիսի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման,ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2019 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 06 Մայիսի 2019

Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը (օգտագործումը) անհատական (գյուղացիական) տնային տնտեսությունների կողմից 2018 թվականին

հրատարակվել է` 19 Ապրիլի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 10 Ապրիլի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 05 Ապրիլի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2019 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 05 Ապրիլի 2019

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը 2018 թվականին

հրատարակվել է` 25 Մարտի 2019

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման հանրագումարները 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 18 Մարտի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 13 Մարտի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 05 Մարտի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2019 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 05 Մարտի 2019

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 12 Փետրվարի 2019

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 25 Հունվարի 2019

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2019

հրատարակվել է` 08 Հունվարի 2019