Հրապարակումներ

Հրապարակումների տեսակներ
թվական


Վիճակագրական տեղեկագրեր / 2021

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2020 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 14 Հունվարի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2020 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 14 Հունվարի 2021

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2021

հրատարակվել է` 08 Հունվարի 2021