Հրապարակումներ

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2016

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
1996-2015թթ. ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից աղքատության մակարդակի գնահատման համար կիրառվող մեթոդաբանությունները ներբեռնել ներբեռնել -
Մաս 1. Աղքատության պատկերը Հայաստանում 2008-2015թթ. ներբեռնել ներբեռնել -
Մաս 2. Հայաստան. տնային տնտեսությունների եկամուտները, ծախսերը և հիմնական սննդամթերքի սպառումը ներբեռնել ներբեռնել -
Մաս 3. Հայաստան. ոչ նյութական աղքատությունը ներբեռնել ներբեռնել -
Մաս 4. Հայաստան. աղքատության սուբյեկտիվ գնահատականը 2015թ.-ին ներբեռնել ներբեռնել -
Աղքատության մակարդակի գնահատումը Հայաստանում. Մեթոդաբանական պարզաբանումներ ներբեռնել ներբեռնել -
Վիճակագրական հավելված ներբեռնել ներբեռնել -