Հրապարակումներ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏՈՒԺԸ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ (ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ)

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - -
Հետազոտության նպատակը ներբեռնել - -
Ընտրանքի մեթոդաբանությունը ներբեռնել - -
ՀՀ բնակչության տնտեսական ակտիվությունը ըստ պաշտոնական վիճակագրության ներբեռնել - -
Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտություն ներբեռնել - -
Տնտեսական ակտիվության կարգավիճակը ներբեռնել - -
Զբաղվածներ ներբեռնել - -
Գործազուրկներ ներբեռնել - -
Եզրակացություն ներբեռնել - -
Հետազոտությունում կիրառված հիմնական սահմանումները և հասկացությունները ներբեռնել - -
Հետազոտությունում կիրառված դասակարգիչները ներբեռնել - -
Աղյուսակներ ներբեռնել - -