Հրապարակումներ

Հրապարակումների տեսակներ
թվական


Վիճակագրական ժողովածուներ

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2021

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2021

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2021

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2021

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2021

հրատարակվել է` 17 Նոյեմբերի 2021

Հայաստանը թվերով, 2021

հրատարակվել է` 12 Նոյեմբերի 2021

Վիճակագրություն դպրոցականների համար, 2021

հրատարակվել է` 12 Նոյեմբերի 2021

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2021

հրատարակվել է` 11 Նոյեմբերի 2021

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2021

հրատարակվել է` 28 Հոկտեմբերի 2021

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականին

հրատարակվել է` 08 Հոկտեմբերի 2021

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2020 թվականին

հրատարակվել է` 01 Հոկտեմբերի 2021

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2020 թվականին

հրատարակվել է` 27 Սեպտեմբերի 2021

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2021

հրատարակվել է` 23 Օգոստոսի 2021

Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 2020

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2020

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2020

հրատարակվել է` 21 Դեկտեմբերի 2020

Վիճակագրություն դպրոցականների համար, 2020

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2020

Հայաստանը թվերով, 2020

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2020

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2020

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2020

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2020

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2020

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2020

հրատարակվել է` 27 Նոյեմբերի 2020

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2020

հրատարակվել է` 27 Նոյեմբերի 2020

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2020

հրատարակվել է` 21 Հոկտեմբերի 2020

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականին

հրատարակվել է` 12 Հոկտեմբերի 2020

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2019 թվականին

հրատարակվել է` 25 Սեպտեմբերի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2019 թվականին

հրատարակվել է` 18 Սեպտեմբերի 2020

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2020

հրատարակվել է` 24 Օգոստոսի 2020

Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 2019

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2019

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2019

հրատարակվել է` 18 Դեկտեմբերի 2019

Վիճակագրություն դպրոցականների համար, 2019

հրատարակվել է` 09 Դեկտեմբերի 2019

Հայաստանը թվերով, 2019

հրատարակվել է` 29 Նոյեմբերի 2019

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2019

հրատարակվել է` 29 Նոյեմբերի 2019

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2019

հրատարակվել է` 26 Նոյեմբերի 2019

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2019

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2019

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2019

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2019

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2019

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2019

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականին

հրատարակվել է` 23 Հոկտեմբերի 2019

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2018 թվականին

հրատարակվել է` 23 Հոկտեմբերի 2019

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2019

հրատարակվել է` 27 Օգոստոսի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2018 թվականին

հրատարակվել է` 23 Օգոստոսի 2019

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2018

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2018

հրատարակվել է` 14 Դեկտեմբերի 2018

Վիճակագրություն դպրոցականների համար, 2018

հրատարակվել է` 03 Դեկտեմբերի 2018

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2017 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2018

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2018

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2018

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2018

հրատարակվել է` 28 Նոյեմբերի 2018

Հայաստանը թվերով, 2018

հրատարակվել է` 16 Նոյեմբերի 2018

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2018

հրատարակվել է` 29 Հոկտեմբերի 2018

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2018

հրատարակվել է` 29 Հոկտեմբերի 2018

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2018

հրատարակվել է` 29 Հոկտեմբերի 2018

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2017 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 27 Հոկտեմբերի 2018

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականին

հրատարակվել է` 18 Հոկտեմբերի 2018

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018

հրատարակվել է` 03 Սեպտեմբերի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2017 թվականին

հրատարակվել է` 29 Օգոստոսի 2018

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2017 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 10-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 27 Օգոստոսի 2018

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2017 թվականին

հրատարակվել է` 24 Օգոստոսի 2018

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2017

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2017

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2017

հրատարակվել է` 22 Դեկտեմբերի 2017

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2017

հրատարակվել է` 05 Դեկտեմբերի 2017

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2016 թվականին (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 24 Նոյեմբերի 2017

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2017

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2017

Մեթոդաբանական նշումներ ինովացիայի վիճակագրության վերաբերյալ

հրատարակվել է` 09 Նոյեմբերի 2017

Հայաստանի Հանրապետության առևտուրը և ծառայությունները (2012-2016 թվականներ)

հրատարակվել է` 09 Նոյեմբերի 2017

Հայաստանը թվերով, 2017

հրատարակվել է` 08 Նոյեմբերի 2017

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2017

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2017

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2017

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2017

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2017

հրատարակվել է` 27 Հոկտեմբերի 2017

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականին

հրատարակվել է` 27 Հոկտեմբերի 2017

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2016 թվականին (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 19 Հոկտեմբերի 2017

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2016 թվականին

հրատարակվել է` 16 Հոկտեմբերի 2017

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2016 թվականին

հրատարակվել է` 25 Սեպտեմբերի 2017

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշիվներ, 2017

հրատարակվել է` 25 Սեպտեմբերի 2017

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2017

հրատարակվել է` 01 Սեպտեմբերի 2017

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2016 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 10-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2017

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2016

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Արարատի մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Արմավիրի մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Գեղարքունիքի մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Կոտայքի մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Լոռու մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Շիրակի մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Սյունիքի մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Տավուշի մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Վայոց ձորի մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Երևան քաղաքի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Արագածոտնի մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2016

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2016

Գյուղատնտեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, 2011–2015

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2016

Հայաստանի Ազգային հաշիվները, 2016

հրատարակվել է` 24 Նոյեմբերի 2016

Հայաստանը թվերով, 2016

հրատարակվել է` 18 Նոյեմբերի 2016

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2016

հրատարակվել է` 07 Նոյեմբերի 2016

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2016

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2016

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2015 թվականին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2015 թվականին (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2016

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը 2015 թվականին և ցուցանիշների 2011-2015թթ. շարժընթացը

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշիվներ, 2016

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2015 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2015 թվականին

հրատարակվել է` 01 Սեպտեմբերի 2016

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2016

հրատարակվել է` 01 Սեպտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2015 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 10-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 29 Հուլիսի 2016

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2015

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2015

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2015

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2015

Հայաստանը թվերով, 2015

հրատարակվել է` 27 Նոյեմբերի 2015

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2015

հրատարակվել է` 23 Նոյեմբերի 2015

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2015

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2015

Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը 2014 թվականին և ցուցանիշների 2009-2014 թթ. շարժընթացը

հրատարակվել է` 12 Հոկտեմբերի 2015

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2015

հրատարակվել է` 08 Հոկտեմբերի 2015

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2015

հրատարակվել է` 02 Հոկտեմբերի 2015

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2014 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2015

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշիվներ, 2015

հրատարակվել է` 29 Սեպտեմբերի 2015

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականին

հրատարակվել է` 28 Սեպտեմբերի 2015

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2014 թվականին

հրատարակվել է` 02 Սեպտեմբերի 2015

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2015

հրատարակվել է` 02 Սեպտեմբերի 2015

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2014 թվականին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2015

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2014 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 30 Օգոստոսի 2015

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2014 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2015

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2014

հրատարակվել է` 05 Դեկտեմբերի 2014

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2014

հրատարակվել է` 27 Նոյեմբերի 2014

Հայաստանը թվերով, 2014

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2014

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2014

հրատարակվել է` 18 Նոյեմբերի 2014

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2014

հրատարակվել է` 22 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2014

հրատարակվել է` 14 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը 2013 թվականին և ցուցանիշների 2008-2013թթ. շարժընթացը

հրատարակվել է` 14 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2014

հրատարակվել է` 10 Հոկտեմբերի 2014

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականին

հրատարակվել է` 07 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերությունը, 2014

հրատարակվել է` 03 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2014

հրատարակվել է` 01 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտը և կապը, 2014

հրատարակվել է` 01 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2013 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշիվներ, 2014

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2013 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2013 թվականին

հրատարակվել է` 09 Սեպտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2013 թվականին

հրատարակվել է` 05 Սեպտեմբերի 2014

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2014

հրատարակվել է` 01 Սեպտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2013 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 29 Օգոստոսի 2014

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2013 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2014

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2013

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2013

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2013

հրատարակվել է` 27 Դեկտեմբերի 2013

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ), եռալեզու

հրատարակվել է` 26 Դեկտեմբերի 2013

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2013

հրատարակվել է` 13 Դեկտեմբերի 2013

Հայաստանը թվերով, 2013

հրատարակվել է` 10 Դեկտեմբերի 2013

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2013

հրատարակվել է` 26 Նոյեմբերի 2013

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2008-2012

հրատարակվել է` 19 Նոյեմբերի 2013

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2013

հրատարակվել է` 11 Նոյեմբերի 2013

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թվականին

հրատարակվել է` 25 Հոկտեմբերի 2013

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2013

հրատարակվել է` 25 Հոկտեմբերի 2013

Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը 2012 թվականին և ցուցանիշների 2007-2012թթ. շարժընթացը

հրատարակվել է` 14 Հոկտեմբերի 2013

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2012 թվականին

հրատարակվել է` 01 Հոկտեմբերի 2013

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշիվներ, 2013

հրատարակվել է` 28 Սեպտեմբերի 2013

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2012 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 26 Սեպտեմբերի 2013

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2013

հրատարակվել է` 30 Օգոստոսի 2013

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2012 թվականին

հրատարակվել է` 15 Օգոստոսի 2013

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2012 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 26 Հուլիսի 2013

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2012 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 28 Հունիսի 2013

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2012

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2012

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականին

հրատարակվել է` 24 Դեկտեմբերի 2012

Հայաստանի Հանրապետության առևտուրը և ծառայությունները, 2012

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2012

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2012

հրատարակվել է` 27 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2011 թվականին

հրատարակվել է` 22 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2012

հրատարակվել է` 19 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանը թվերով, 2012

հրատարակվել է` 19 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2012

հրատարակվել է` 19 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2012

հրատարակվել է` 16 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2012

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2012

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2007-2011

հրատարակվել է` 07 Սեպտեմբերի 2012

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ներդրումային և արտաքին պարտքի դիրքերը, 2012

հրատարակվել է` 09 Օգոստոսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը, 2012

հրատարակվել է` 09 Օգոստոսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2011 թվականին

հրատարակվել է` 02 Օգոստոսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2011 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 01 Օգոստոսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2011 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 14 Հուլիսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2011 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 29 Հունիսի 2012

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2011

հրատարակվել է` 07 Դեկտեմբերի 2011

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2011

հրատարակվել է` 02 Դեկտեմբերի 2011

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2011

հրատարակվել է` 29 Նոյեմբերի 2011

Հայաստանը թվերով, 2011

հրատարակվել է` 23 Նոյեմբերի 2011

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականին

հրատարակվել է` 10 Նոյեմբերի 2011

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2011

հրատարակվել է` 28 Հոկտեմբերի 2011

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2011

հրատարակվել է` 25 Հոկտեմբերի 2011

Գյուղատնտեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, 2006-2010

հրատարակվել է` 24 Հոկտեմբերի 2011

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով,2011

հրատարակվել է` 19 Հոկտեմբերի 2011

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2010 թվականին

հրատարակվել է` 19 Հոկտեմբերի 2011

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, 2006-2010

հրատարակվել է` 13 Հոկտեմբերի 2011

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2010 թվականին

հրատարակվել է` 04 Հոկտեմբերի 2011

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2011

հրատարակվել է` 29 Սեպտեմբերի 2011

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2006-2010

հրատարակվել է` 23 Սեպտեմբերի 2011

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ներդրումային եվ արտաքին պարտքի դիրքերը, 2011

հրատարակվել է` 25 Հուլիսի 2011

Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը, 2011

հրատարակվել է` 22 Հուլիսի 2011

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2010 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 2-նիշ դասակարգման )

հրատարակվել է` 12 Հուլիսի 2011

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2010 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 06 Հուլիսի 2011

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2010 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 28 Հունիսի 2011

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2005-2009

հրատարակվել է` 29 Դեկտեմբերի 2010

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2010

հրատարակվել է` 17 Դեկտեմբերի 2010

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2010

հրատարակվել է` 14 Դեկտեմբերի 2010

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2009 թվականին

հրատարակվել է` 06 Դեկտեմբերի 2010

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2010

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2010

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2009 թվականին

հրատարակվել է` 25 Նոյեմբերի 2010

Հայաստանը թվերով, 2010

հրատարակվել է` 25 Նոյեմբերի 2010

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2010

հրատարակվել է` 18 Նոյեմբերի 2010

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2010

հրատարակվել է` 03 Նոյեմբերի 2010

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2010

հրատարակվել է` 02 Նոյեմբերի 2010

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2009 թվականին

հրատարակվել է` 13 Հոկտեմբերի 2010

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2005-2009

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2009 թվականին Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 2-նիշ դասակարգման

հրատարակվել է` 20 Հուլիսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ներդրումային եվ արտաքին պարտքի դիրքերը, 2010

հրատարակվել է` 16 Հուլիսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը, 2010

հրատարակվել է` 14 Հուլիսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2009 թվականին Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման

հրատարակվել է` 01 Հուլիսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2009 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 28 Հունիսի 2010

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2004-2008

հրատարակվել է` 29 Դեկտեմբերի 2009

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2009

հրատարակվել է` 18 Դեկտեմբերի 2009

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2008 թվականին

հրատարակվել է` 18 Դեկտեմբերի 2009

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2009

հրատարակվել է` 11 Դեկտեմբերի 2009

Հայաստանը թվերով, 2009

հրատարակվել է` 04 Դեկտեմբերի 2009

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտը և կապը, 2009

հրատարակվել է` 23 Նոյեմբերի 2009

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2009

հրատարակվել է` 23 Նոյեմբերի 2009

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2009

հրատարակվել է` 09 Նոյեմբերի 2009

Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերությունը, 2009

հրատարակվել է` 05 Նոյեմբերի 2009

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2009

հրատարակվել է` 28 Հոկտեմբերի 2009

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը թվերով, 2009

հրատարակվել է` 09 Հոկտեմբերի 2009

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2008 թվականին

հրատարակվել է` 01 Սեպտեմբերի 2009

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2004-2008

հրատարակվել է` 25 Օգոստոսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2008 թվականին

հրատարակվել է` 25 Օգոստոսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2008 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 27 Հուլիսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը, 2009

հրատարակվել է` 14 Հուլիսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ներդրումային եվ արտաքին պարտքի դիրքերը, 2009

հրատարակվել է` 14 Հուլիսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2008 թվականին
Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման

հրատարակվել է` 03 Հուլիսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2008 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 29 Հունիսի 2009

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 2003-2007

հրատարակվել է` 27 Դեկտեմբերի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, 2008

հրատարակվել է` 16 Դեկտեմբերի 2008

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 16 Դեկտեմբերի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 16 Դեկտեմբերի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ, 2008

հրատարակվել է` 08 Դեկտեմբերի 2008

ԱՂԵՏԻ ԳՈՏԻՆ ԵՐԵԿ ԵՎ ԱՅՍՕՐ, 1989-2008 (ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ-ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ)

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՆԱՅՔ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ, 2008

հրատարակվել է` 07 Նոյեմբերի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2008

հրատարակվել է` 07 Նոյեմբերի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, 2008

հրատարակվել է` 03 Նոյեմբերի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 2008

հրատարակվել է` 15 Հոկտեմբերի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2008

հրատարակվել է` 13 Հոկտեմբերի 2008

ԳՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 2003-2007

հրատարակվել է` 21 Օգոստոսի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ , 2008

հրատարակվել է` 30 Հուլիսի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՏՔԻ ԴԻՐՔԵՐԸ, 2008

հրատարակվել է` 30 Հուլիսի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 24 Հուլիսի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻՆ
Ըստ ԱՊՀ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման

հրատարակվել է` 07 Հուլիսի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻՆ
Ըստ ԱՊՀ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 8-նիշ դասակարգման

հրատարակվել է` 04 Հուլիսի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2007

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2007

ԱՇԽԱՏՈՒԺԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 2001-2006թ.

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 2007

հրատարակվել է` 21 Դեկտեմբերի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, 2007

հրատարակվել է` 05 Դեկտեմբերի 2007

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 03 Դեկտեմբերի 2007

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 2003-2006

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ, 2007

հրատարակվել է` 23 Նոյեմբերի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 19 Նոյեմբերի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, 2002-2006

հրատարակվել է` 15 Նոյեմբերի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՏՔԻ ԴԻՐՔԵՐԸ, 2007

հրատարակվել է` 14 Նոյեմբերի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 14 Նոյեմբերի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ , 2007

հրատարակվել է` 08 Նոյեմբերի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, 2007

հրատարակվել է` 06 Նոյեմբերի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՆԱՅՔ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ, 2007

հրատարակվել է` 19 Հոկտեմբերի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2002-2006

հրատարակվել է` 18 Սեպտեմբերի 2007

ԳՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 2002-2006

հրատարակվել է` 10 Սեպտեմբերի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 13 Օգոստոսի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ ԱՊՀ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 24 Հուլիսի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 18 Հուլիսի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, 2006

հրատարակվել է` 21 Դեկտեմբերի 2006

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 2002-2005

հրատարակվել է` 18 Դեկտեմբերի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՆԱՅՔ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ, 2006

հրատարակվել է` 14 Դեկտեմբերի 2006

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 13 Դեկտեմբերի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 04 Դեկտեմբերի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 28 Նոյեմբերի 2006

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 2000-2005

հրատարակվել է` 21 Նոյեմբերի 2006

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 2001-2005

հրատարակվել է` 21 Նոյեմբերի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2006

հրատարակվել է` 15 Նոյեմբերի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, 2001-2005

հրատարակվել է` 13 Նոյեմբերի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2001-2005

հրատարակվել է` 09 Նոյեմբերի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ, 2006

հրատարակվել է` 17 Հոկտեմբերի 2006

ԳՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 2001-2005

հրատարակվել է` 21 Օգոստոսի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ , 2001-2005

հրատարակվել է` 14 Օգոստոսի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՏՔԻ ԴԻՐՔԵՐԸ, 1999-2005

հրատարակվել է` 14 Օգոստոսի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 07 Օգոստոսի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 07 Հուլիսի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 07 Հուլիսի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԸ ԵՎ ԿԱՊԸ, 1999-2003

հրատարակվել է` 23 Մարտի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, 2000-2004

հրատարակվել է` 23 Մարտի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ, 1999-2003

հրատարակվել է` 23 Մարտի 2006

Գներ և գների ինդեքսներ

հրատարակվել է` 16 Փետրվարի 2006

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 27 Դեկտեմբերի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ , 2000-2004

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, 2005

հրատարակվել է` 20 Դեկտեմբերի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ , 2005

հրատարակվել է` 13 Դեկտեմբերի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ, 1999-2003

հրատարակվել է` 07 Դեկտեմբերի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 23 Նոյեմբերի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 18 Նոյեմբերի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՆԱՅՔ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ, 2005

հրատարակվել է` 18 Նոյեմբերի 2005

ԱՇԽԱՏՈՒԺԸ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, 2001-2004

հրատարակվել է` 20 Հոկտեմբերի 2005

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 1997-2003

հրատարակվել է` 19 Հոկտեմբերի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, 2000-2004

հրատարակվել է` 18 Հոկտեմբերի 2005

ԳՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 2000-2004

հրատարակվել է` 01 Սեպտեմբերի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՏՔԻ ԴԻՐՔԵՐԸ, 1998 - 2004

հրատարակվել է` 12 Օգոստոսի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ, 2000 - 2004

հրատարակվել է` 12 Օգոստոսի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 02 Օգոստոսի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 14 Հուլիսի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 14 Հուլիսի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, 2004

հրատարակվել է` 21 Հունվարի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ, 1999-2003

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2004

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 1997-2003

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ, 1998-2002

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, 1999-2003

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2004

հրատարակվել է` 20 Դեկտեմբերի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 10 Դեկտեմբերի 2004

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ,1998-2003

հրատարակվել է` 08 Դեկտեմբերի 2004

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 06 Դեկտեմբերի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 03 Դեկտեմբերի 2004

ԳՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 1999-2003

հրատարակվել է` 25 Հոկտեմբերի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԸ ԵՎ ԿԱՊԸ, 1999-2003

հրատարակվել է` 21 Հոկտեմբերի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԴԻՐՔԸ, 1997-2003

հրատարակվել է` 07 Հոկտեմբերի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ, 1999-2003

հրատարակվել է` 27 Սեպտեմբերի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 12 Օգոստոսի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 12 Օգոստոսի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 12 Օգոստոսի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՆԱՅՔ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ, 2004

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2004

ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՆ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԸ ԵՎ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՍՊԱՌՈՒՄԸ 1999, 2001 և 2002թթ.

հրատարակվել է` 11 Մարտի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ, 1992-2001

հրատարակվել է` 19 Փետրվարի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, 1998-2002

հրատարակվել է` 03 Փետրվարի 2004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2003

հրատարակվել է` 25 Դեկտեմբերի 2003

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 22 Դեկտեմբերի 2003

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ , 1998-2002

հրատարակվել է` 19 Դեկտեմբերի 2003

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 02 Դեկտեմբերի 2003

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ, 1990-2001

հրատարակվել է` 19 Նոյեմբերի 2003

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ, 1998-2002

հրատարակվել է` 29 Սեպտեմբերի 2003

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 15 Սեպտեմբերի 2003

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 29 Օգոստոսի 2003

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 08 Հուլիսի 2003

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆ, 1995-2001

հրատարակվել է` 17 Ապրիլի 2003

ԳՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 1992-2002

հրատարակվել է` 11 Ապրիլի 2003

ԳՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 2000-2003

հրատարակվել է` 04 Ապրիլի 2003

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ, 2002

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 02 Դեկտեմբերի 2002

ԶԵԿՈՒՅՑ ԺԱՄԱՆՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԿՆՈՂՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ

հրատարակվել է` 18 Նոյեմբերի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ, 1997-2001

հրատարակվել է` 04 Հոկտեմբերի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԴԻՐՔԸ , 1997-2001

հրատարակվել է` 04 Հոկտեմբերի 2002

ԶԵԿՈՒՅՑ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, 1940-2000

հրատարակվել է` 04 Սեպտեմբերի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 80 ՏԱՐԵԿԱՆ Է

հրատարակվել է` 12 Օգոստոսի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2002

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆԵՐ. ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

հրատարակվել է` 21 Հունիսի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 28 Մայիսի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 04 Ապրիլի 2002

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԵՎ ԴԻՆԱՄԻԿ ՇԱՐՔԵՐ

հրատարակվել է` 26 Մարտի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 26 Մարտի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, 1998-2000

հրատարակվել է` 11 Մարտի 2002

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

հրատարակվել է` 07 Մարտի 2002

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 03 Մարտի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ, 2001

հրատարակվել է` 12 Դեկտեմբերի 2001

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԴԻՐՔԸ, 1997-2000

հրատարակվել է` 11 Դեկտեմբերի 2001

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 06 Դեկտեմբերի 2001

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 06 Դեկտեմբերի 2001

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 26 Հուլիսի 2001

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 1990-1999

հրատարակվել է` 12 Հուլիսի 2001

ՀԱՅԱՍՏԱՆ, 2001

հրատարակվել է` 27 Հունիսի 2001

Ձեռնարկ "Ազգային հաշիվները բոլորի համար"

հրատարակվել է` 01 Հունիսի 2001

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 15 Մայիսի 2001

ԾԽԱԽՈՏԻ ՍՊԱՌՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (Անգլերեն)

հրատարակվել է` 09 Ապրիլի 2001

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 05 Ապրիլի 2001

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԵՎ ԴԻՆԱՄԻԿ ՇԱՐՔԵՐ

հրատարակվել է` 26 Մարտի 2001

ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, 2000

հրատարակվել է` 07 Մարտի 2001

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 1990-1999

հրատարակվել է` 02 Մարտի 2001

Ի՞ՆՉ Է ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

հրատարակվել է` 18 Հունվարի 2001

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՆԱՅՔ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ, 1999

հրատարակվել է` 02 Հոկտեմբերի 2000

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ, 1999

հրատարակվել է` 02 Հոկտեմբերի 2000

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, 1994 - 1998

հրատարակվել է` 04 Սեպտեմբերի 2000

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԸ ԵՎ ԿԱՊԸ, 2000

հրատարակվել է` 06 Հուլիսի 2000

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ, 1990-1997

հրատարակվել է` 27 Ապրիլի 2000

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, 1998

հրատարակվել է` 02 Հոկտեմբերի 1999

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՓՈՒԼԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 1991-1998թթ.

հրատարակվել է` 02 Հոկտեմբերի 1999

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

հրատարակվել է` 11 Ապրիլի 1999