Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ներդրումային եվ արտաքին պարտքի դիրքերը, 2010

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ներդրումային եվ արտաքին պարտքի դիրքերը, 2010 ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2006-2009թթ. վերջին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2009 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2006-2009թթ. (եռամսյակի վերջի դրությամբ) ներբեռնել ներբեռնել -
Հ Հ համախառն արտաքին պարտքի, ակտիվների և մաքուր արտաքին պարտքի դիրքերը 2006-2009թթ. վերջին ներբեռնել ներբեռնել -