Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2015

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական բնութագիրը ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական քարտեզ ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության վարչական քարտեզ ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության կլիմայական քարտեզ ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության կենդանա-աշխարհագրական քարտեզ ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության բուսականության քարտեզ ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ շրջանցման քարտեզ ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
Արդյունաբերություն ներբեռնել ներբեռնել -
Գյուղատնտեսություն ներբեռնել ներբեռնել -
Շինարարություն ներբեռնել ներբեռնել -
Տրանսպորտ և կապ ներբեռնել ներբեռնել -
Առևտուր և ծառայություններ ներբեռնել ներբեռնել -
Գներ և սակագներ ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատանքի շուկա ներբեռնել ներբեռնել -
Ֆինանսական ցուցանիշներ ներբեռնել ներբեռնել -
Արտաքին առևտուր ներբեռնել ներբեռնել -
Սոցիալական ոլորտ ներբեռնել ներբեռնել -
Տնային տնտեսությունների հետազոտություն ներբեռնել ներբեռնել -
Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՆ ԸՍՏ <<ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ>> 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ (ներկայացված 1-9 քարտեզներով) ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ ԵՐԵՎԱՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ներբեռնել ներբեռնել -