Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2017 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման)

Բովանդակություն

  հայ eng рус
- - -
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Մեթոդաբանական պարզաբանումներ ներբեռնել ներբեռնել -
Ապրանքային բաժինների, խմբերի անվանումները և դրանց ծածկագրերն ըստ հարմոնիզացված համակարգի ներբեռնել ներբեռնել -
Երկրների անվանումները, տառային և թվային ծածկագրերը ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2014-2017 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2014-2017 թվականներին ըստ “Միջազգային առևտրի ստանդարտ դասակարգման” (SITC Rev.4) դասակարգչի բաժինների ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2014-2017 թվականներին ըստ “Միջազգային առևտրի ստանդարտ դասակարգման” (SITC Rev.4) դասակարգչի ենթաբաժինների ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ ապրանքների լայն տնտեսական դասակարգման 2014-2017 թվականներին (առանց ֆիզիկական անձանց հայտարարագրերի տվյալների) ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտրի կառուցվածքն ըստ ապրանքների լայն տնտեսական դասակարգման 2014-2017 թվականներին (առանց ֆիզիկական անձանց հայտարարագրերի տվյալների) ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ ապրանքային խմբերի 2014-2017 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտրի կառուցվածքը 2014-2017 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ ապրանքային խմբերի 2017 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ ապրանքային խմբերի ԱՊՀ երկրների հետ 2017 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ ապրանքային խմբերի ԵԱՏՄ երկրների հետ 2017 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն ԵԱՏՄ երկրների հետ ըստ ապրանքախմբերի 2017 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ ապրանքային խմբերի ԱՊՀ ԱՅԼ երկրների հետ 2017 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՊՀ ԱՅԼ երկրների հետ ըստ ապրանքային խմբերի 2017 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ ապրանքային խմբերի ՈՉ ԱՊՀ երկրների հետ 2017 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն ԵՄ երկրների հետ ըստ ապրանքային խմբերի 2017 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն ԱՅԼ երկրների հետ ըստ ապրանքային խմբերի 2017 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների հետ ըստ ապրանքային խմբերի 2017 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ կողմից ստացված մարդասիրական օգնությունն ըստ երկրների 2017 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
Արտաքին առևտրի վիճակագրության բնագավառում գործընկեր-երկրների ցուցանիշներում առաջացած տարբերությունների պատճառները ներբեռնել ներբեռնել -