Հրապարակումներ

Զ Ե Կ ՈՒ Յ Ց ՆԵՐՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ (անգլերեն)

Բովանդակություն

  հայ eng рус
INTRODUCTION - ներբեռնել -
NORMATIVE, LEGAL AND MEDODOLOGICAL BASES OF ROAD TRANSPORT STATISTICS - ներբեռնել -
OBJECTIVE AND DESCRIPTION OF THE SUTVEY - ներբեռնել -
ORGANIZATION OF THE OBSERVATION - ներբեռնել -
DATA COLLECTION - ներբեռնել -
SURVEY RESULTS - ներբեռնել -
PASSENGER TRANSPORTATION AND TURNOVER - ներբեռնել -
CONCLUSIONS - ներբեռնել -
ANNEX 1 (TABLES ON ORGANIZATIONS SURVEY) - ներբեռնել -
ANNEX 2 (TABLES ON ROUTES SURVEY) - ներբեռնել -
ANNEX 3 (SURVEY QUESTIONNAIRES) - ներբեռնել -