Հրապարակումներ

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Հիդրոօդերևութաբանական վիճակի համառոտ բնութագիր ներբեռնել ներբեռնել -
Հողերի բարելավում ներբեռնել ներբեռնել -
Երկրաբանական ուսումնասիրություններ ներբեռնել ներբեռնել -
Պինդ օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման և վերամշակման ժամանակ ներբեռնել ներբեռնել -
Հանքային ջրերի արդյունահանումը և օգտագործումը ներբեռնել ներբեռնել -
Անտառային և որսորդական տնտեսություններ, հատուկ պահպանվող տարածքներ,ձկնորսություն և ձկնաբուծություն ներբեռնել ներբեռնել -
Կենդանաբանական այգու գործունեություն ներբեռնել ներբեռնել -
Վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ ներբեռնել ներբեռնել -
Ջրօգտագործում և ջրհեռացում ներբեռնել ներբեռնել -
Թափոնների կառավարում ներբեռնել ներբեռնել -
Բնապահպանության իրավախախտումներ ներբեռնել ներբեռնել -
Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում ներբեռնել ներբեռնել -
Բնապահպանական հարկեր և բնօգտագործման վճարներ ներբեռնել ներբեռնել -
Բնապահպանության ընթացիկ ծախսեր և հիմնական արտադրական միջոցներ ներբեռնել ներբեռնել -
Արտակարգ դեպքեր ներբեռնել ներբեռնել -
Հավելված ներբեռնել ներբեռնել -