Հրապարակումներ

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ - ՄԱՐՏ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին 1. Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին 2.Գներ և գների ինդեքսներ ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին 3. Պարենի առկայություն ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին 4. Անտառպահպանության, անտառպաշտպանության և անտառվերականգնման միջոցառումներ ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին 5. Պարենի մատչելիություն ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին 6.Պարենի օգտագործում ներբեռնել ներբեռնել -