Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ, 1997-2001

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ վճարային հաշվեկշռի հիմնական ցուցանիշների դինամիկան 1996-2001թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 1997-2001 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 1999-2001թվականներին ըստ եռամսյակների ներբեռնել ներբեռնել -