Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, 1940-2000

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - -
Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանումն ըստ մարզերի 2001թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - -
Հայաստանի Հանրապետության տարածքը և բնակչությունն ըստ մարզերի 2001թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - -
ՀՀ բնակչության բաշխումն ըստ սեռի և տարիքի, 2001թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, գծապատկեր 1 ներբեռնել - -
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը տարեսկզբի դրությամբ ներբեռնել - -
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակն ըստ սեռի (տարեսկզբի դրությամբ) ներբեռնել - -
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակն ըստ մարզերի ներբեռնել - -
ՀՀ մշտական բնակչությունն ըստ տարիքային խմբերի տարեսկզբի դրությամբ ներբեռնել - -
ՀՀ մշտական բնակչությունն ըստ հիմնական տարիքային խմբերի ներբեռնել - -
ՀՀ մշտական բնակչությունն ըստ հիմնական տարիքային խմբերի տարեսկզբի դրությամբ, գծապատկեր ներբեռնել - -
ՀՀ բնակչության բնական շարժի հիմնական ցուցանիշները ներբեռնել - -
Քաղաքային բնակչություն ներբեռնել - -
Գյուղական բնակչություն ներբեռնել - -
ՀՀ բնակչության բնական շարժի հիմնական ցուցանիշներն ըստ մարզերի ներբեռնել - -
Ծնվածների բաշխումն ըստ ծննդի հերթականության, ըստ քաղաքային և գյուղական բնակչության ներբեռնել - -
Ծնվածների բաշխումն ըստ ծննդի հերթականության ներբեռնել - -
Ծնված երեխաների թվաքանակն ըստ մոր տարիքի ներբեռնել - -
Ծնելիության ընդհանուր գործակիցները ըստ քաղաքային և գյուղական բնակչության ներբեռնել - -
Ծնելիության ընդհանուր գործակիցները 1940-2000թթ. գծապատկեր 3 ներբեռնել - -
Պտղաբերության և ծնելիության տարիքային գործակիցները ներբեռնել - -
Ծնելիության գումարային գործակիցները, գծապատկեր 4 ներբեռնել - -
Ծնելիության տարիքային գործակիցները ներբեռնել - -
Մոր միջին տարիքը երեխայի ծննդյան ժամանակ 1990-2000 թվականներին ներբեռնել - -
Մինչև 1 տարեկան հասակում մահացած երեխաների թվաքանակը ներբեռնել - -
Մանկամահացությունը ներբեռնել - -
Մանկամահացությունը 1000 կենդանածնի հաշվով, գծապատկեր 5 ներբեռնել - -
Մանկամահացությունն ըստ սեռի 1970-2000թթ. ներբեռնել - -
Երեխաների մահացությունը ըստ սեռի 1970-2000թթ. ներբեռնել - -
Մանկամահացությունն ըստ մահվան հիմնական պատճառների ներբեռնել - -
Մայրամահացությունը 1970-2000թթ. ներբեռնել - -
Մահացությունը ներբեռնել - -
Մահացածների թվաքանակն ըստ սեռի և տարիքային խմբերի ներբեռնել - -
Մահացության ընդհանուր գործակիցները ըստ քաղաքային և գյուղական բնակչության ներբեռնել - -
Մահացության տարիքային գործակիցներն ըստ քաղաքային և գյուղական բնակչության ներբեռնել - -
Մահացությունն ըստ մահվան հիմնական պատճառների 1990-2000թթ. ներբեռնել - -
Կյանքի սպասվելիք տևողությունը հաշվարկած ծննդյան պահից ներբեռնել - -
Ամուսնություններ ներբեռնել - -
Ամուսնացողների միջին տարիքը ներբեռնել - -
Առաջին ամուսնության միջին տարիքը ներբեռնել - -
Ամուսնալուծություններ ներբեռնել - -
Միգրացիոն տեղաշարժերը 1992թ. ներբեռնել - -
Միգրացիոն տեղաշարժերը 1993թ. ներբեռնել - -
Միգրացիոն տեղաշարժերը 1994թ. ներբեռնել - -
Միգրացիոն տեղաշարժերը 1995թ. ներբեռնել - -
Միգրացիոն տեղաշարժերը 1996թ. ներբեռնել - -
Միգրացիոն տեղաշարժերը 1997թ. ներբեռնել - -
Միգրացիոն տեղաշարժերը 1998թ. ներբեռնել - -
Միգրացիոն տեղաշարժերը 1999թ. ներբեռնել - -
Միգրացիոն տեղաշարժերը 2000թ. ներբեռնել - -
Ուղևորափոխադրումների ծավալները 1992-2000թթ., ըստ ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության տվյալների ներբեռնել - -
Ուղևորափոխադրումների ծավալները 1992-2000թթ. գծապատկեր 6 ներբեռնել - -
Ուղևորափոխադրումների հաշվեկշիռը (+,-) գծապատկեր 7 ներբեռնել - -
Բացատրություններ (Բնակչություն) ներբեռնել - -