Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 2-նիշ դասակարգման)

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
Ապրանքային բաժինների, խմբերի անվանումները և դրանց ծածկագրերն ըստ HS-ի ներբեռնել ներբեռնել -
Երկրների անվանումները, տառային և թվային ծածկագրերը ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտրի ծավալների գրաֆիկական պատկերները ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2003-2006 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2003-2006 թվականներին ըստ "Միջազգային առևտրի ստանդարտ դասակարգման" (SITC Rev.4) դասակարգչի բաժինների ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2003-2006 թվականներին ըստ "Միջազգային առևտրի ստանդարտ դասակարգման" (SITC Rev.4) դասակարգչի ենթաբաժինների ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրը ըստ ապրանքների լայն տնտեսական դասակարգման 2003-2006 թվականներին (առանց Ֆիզիկական անձանց հայտարարագրերի տվյալների) ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտրի կառուցվածքն ըստ ապրանքների լայն տնտեսական դասակարգման 2003-2006 թվականներին (առանց Ֆիզիկական անձանց հայտարարագրերի տվյալների) ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ ապրանքային խմբերի 2003-2006 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտրի կառուցվածքը 2003-2006 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ ապրանքային խմբերի 2006թ. ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն ըստ ապրանքային խմբերի ԱՊՀ երկրների հետ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրը ոչ ԱՊՀ երկրների հետ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ արտաքին առևտուրն առանձին երկրների հետ ըստ ապրանքախմբերի ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ կողմից ստացված մարդասիրական օգնությունն ըստ երկրների ներբեռնել ներբեռնել -