Հրապարակումներ ըստ թեմաների

թեմա
թվական


Աղքատություն /

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 24 Փետրվարի 2021

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2020

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2020

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2020թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 23 Նոյեմբերի 2020

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2020թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 24 Օգոստոսի 2020

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2020թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 22 Մայիսի 2020

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2019թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 24 Փետրվարի 2020

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2019

հրատարակվել է` 29 Նոյեմբերի 2019

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2019թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2019

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2019թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2019

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2019թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 20 Մայիսի 2019

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2019

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2018

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2018

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2018թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2018

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2018թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2018

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2018թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 21 Մայիսի 2018

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2017թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2018

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2017

հրատարակվել է` 05 Դեկտեմբերի 2017

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2017թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2017

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2017թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 18 Օգոստոսի 2017

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2017թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 22 Մայիսի 2017

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2016թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2017

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2016թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 18 Նոյեմբերի 2016

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2016

հրատարակվել է` 07 Նոյեմբերի 2016

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2016թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 22 Օգոստոսի 2016

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2016թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 20 Մայիսի 2016

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2015թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 19 Փետրվարի 2016

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2015

հրատարակվել է` 23 Նոյեմբերի 2015

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2015թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2015

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2015թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2015

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2015թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 20 Մայիսի 2015

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2014թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2015

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2014թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2014

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2014

հրատարակվել է` 18 Նոյեմբերի 2014

Ինչպե՞ս պատրաստել մամուլի ասուլիս

հրատարակվել է` 02 Նոյեմբերի 2014

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2014թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2014

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2014թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 20 Մայիսի 2014

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2013թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2014

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2013

հրատարակվել է` 26 Նոյեմբերի 2013

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2013թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2013

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2013թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2013

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2013թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 20 Մայիսի 2013

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2012թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2013

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2012

հրատարակվել է` 27 Նոյեմբերի 2012

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2012թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2012

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2012թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2012

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2012թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 18 Մայիսի 2012

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2011թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2012

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2011

հրատարակվել է` 29 Նոյեմբերի 2011

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2011թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 18 Նոյեմբերի 2011

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2011թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 19 Օգոստոսի 2011

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2011թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 19 Մայիսի 2011

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2010թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 18 Փետրվարի 2011

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2010

հրատարակվել է` 17 Դեկտեմբերի 2010

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2010թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 19 Նոյեմբերի 2010

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2010թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 19 Օգոստոսի 2010

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2010թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 19 Մայիսի 2010

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2009թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 19 Փետրվարի 2010

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2009թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2009

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2009

հրատարակվել է` 28 Հոկտեմբերի 2009

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2009թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2009

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2009թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 20 Մայիսի 2009

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2008թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2009

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

հրատարակվել է` 21 Նոյեմբերի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 2008

հրատարակվել է` 15 Հոկտեմբերի 2008

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍ

հրատարակվել է` 25 Օգոստոսի 2008

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ

հրատարակվել է` 22 Մայիսի 2008

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

հրատարակվել է` 21 Փետրվարի 2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 2007

հրատարակվել է` 21 Դեկտեմբերի 2007

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2007

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ` ԸՍՏ 2004 թ. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԱՄԲՈՂՋԱՑՎԱԾ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ

հրատարակվել է` 26 Հոկտեմբերի 2007

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍ

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2007

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ

հրատարակվել է` 18 Մայիսի 2007

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2007

Զ Ե Կ ՈՒ Յ Ց ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԱՄԲՈՂՋԱՑՎԱԾ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒԼ (փորձնական հետազոտություն)

հրատարակվել է` 10 Հունվարի 2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 2006

հրատարակվել է` 25 Դեկտեմբերի 2006

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

հրատարակվել է` 20 Սեպտեմբերի 2006

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ - ՀՈՒՆԻՍ

հրատարակվել է` 18 Օգոստոսի 2006

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ - ՄԱՐՏ

հրատարակվել է` 19 Մայիսի 2006

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 2005

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2005

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

հրատարակվել է` 18 Նոյեմբերի 2005

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ - ՀՈՒՆԻՍԻՆ

հրատարակվել է` 19 Օգոստոսի 2005

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ

հրատարակվել է` 20 Ապրիլի 2005

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

հրատարակվել է` 18 Մարտի 2005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 2004

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2004

ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՆ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԸ ԵՎ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՍՊԱՌՈՒՄԸ 1999, 2001 և 2002թթ.

հրատարակվել է` 11 Մարտի 2004

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

հրատարակվել է` 19 Դեկտեմբերի 2003

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2003

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ - ՀՈՒՆԻՍ

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2003

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ - ՄԱՐՏ

հրատարակվել է` 20 Մայիսի 2003

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

հրատարակվել է` 20 Մարտի 2003

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 2002

հրատարակվել է` 21 Նոյեմբերի 2002

ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ (2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՎԵՑ ԱՄՍՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ)

հրատարակվել է` 02 Մայիսի 2002

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

հրատարակվել է` 14 Մարտի 2002

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 2001

հրատարակվել է` 01 Դեկտեմբերի 2001

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 1999 (անգլերեն)

հրատարակվել է` 05 Մարտի 2000

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 1996

հրատարակվել է` 02 Հոկտեմբերի 1999