Հրապարակումներ ըստ տարիների2019

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման հանրագումարները 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 18 Մարտի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 13 Մարտի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 05 Մարտի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 05 Մարտի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2019 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 05 Մարտի 2019

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 12 Փետրվարի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 25 Հունվարի 2019

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2019

հրատարակվել է` 08 Հունվարի 2019