Հրապարակումներ ըստ տարիների



2021

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 12 Հոկտեմբերի 2021

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականին

հրատարակվել է` 08 Հոկտեմբերի 2021

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 05 Հոկտեմբերի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2021 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 05 Հոկտեմբերի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2021 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 05 Հոկտեմբերի 2021

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2020 թվականին

հրատարակվել է` 01 Հոկտեմբերի 2021

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2020 թվականին

հրատարակվել է` 27 Սեպտեմբերի 2021

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ. հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 10 Սեպտեմբերի 2021

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 06 Սեպտեմբերի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2021 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 06 Սեպտեմբերի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2021 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 06 Սեպտեմբերի 2021

2021 թվականի բերքի տակ կատարված գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերի համատարած հաշվառման հանրագումարները

հրատարակվել է` 25 Օգոստոսի 2021

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2021թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 24 Օգոստոսի 2021

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2021

հրատարակվել է` 23 Օգոստոսի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2020 թվականին

հրատարակվել է` 17 Օգոստոսի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2020 թվականին

հրատարակվել է` 17 Օգոստոսի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2020 թվականին

հրատարակվել է` 17 Օգոստոսի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2020 թվականին

հրատարակվել է` 17 Օգոստոսի 2021

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ. հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 11 Օգոստոսի 2021

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2021

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2021 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2021

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2021 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2021 թվականի հունվար - հունիսին

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2021 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2021

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ.հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 13 Հուլիսի 2021

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 06 Հուլիսի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2021 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 06 Հուլիսի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2021 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 06 Հուլիսի 2021

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ.հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 10 Հունիսի 2021

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 07 Հունիսի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2021 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 07 Հունիսի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2021 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 07 Հունիսի 2021

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2021 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 04 Հունիսի 2021

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2021թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 24 Մայիսի 2021

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ. հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 12 Մայիսի 2021

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 05 Մայիսի 2021

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 05 Մայիսի 2021

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 05 Մայիսի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2021 թվականի հունվար - մարտին

հրատարակվել է` 05 Մայիսի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2021 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 05 Մայիսի 2021

Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը (օգտագործումը) անհատական (գյուղացիական) տնային տնտեսությունների կողմից 2020 թվականին

հրատարակվել է` 22 Ապրիլի 2021

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 12 Ապրիլի 2021

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 05 Ապրիլի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2021 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 05 Ապրիլի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2021 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 05 Ապրիլի 2021

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը 2020 թվականին

հրատարակվել է` 25 Մարտի 2021

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման հանրագումարները 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 25 Մարտի 2021

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 11 Մարտի 2021

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 05 Մարտի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2021թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 05 Մարտի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2021 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 05 Մարտի 2021

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 24 Փետրվարի 2021

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 10 Փետրվարի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2020 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2021

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2021

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2020 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2020 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2021

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 25 Հունվարի 2021

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 14 Հունվարի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2020 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 14 Հունվարի 2021

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2020 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 14 Հունվարի 2021

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2021

հրատարակվել է` 08 Հունվարի 2021