Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2010 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 8-նիշ դասակարգման)

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Կենդանի կենդանիներ և կենդանական ծագման արտադրանք ներբեռնել ներբեռնել -
Բուսական ծագման արտադրանք ներբեռնել ներբեռնել -
Կենդանական և բուսական ծագման յուղեր և ճարպեր ներբեռնել ներբեռնել -
Պատրաստի սննդի արտադրանք ներբեռնել ներբեռնել -
Հանքահումքային արտադրանք ներբեռնել ներբեռնել -
Քիմիայի և դրա հետ կապված արդյունաբերության ճյուղերի արտադրանք ներբեռնել ներբեռնել -
Պլաստմասսա և դրանցից իրեր, կաուչուկ և ռետինե իրեր ներբեռնել ներբեռնել -
Կաշվե հումք, կաշի, մորթի և դրանցից պատրաստված իրեր ներբեռնել ներբեռնել -
Փայտ և փայտյա իրեր ներբեռնել ներբեռնել -
Թուղթ և թղթից իրեր ներբեռնել ներբեռնել -
Մանածագործական իրեր ներբեռնել ներբեռնել -
Կոշկեղեն, գլխարկներ, հովանոցներ ներբեռնել ներբեռնել -
Իրեր քարից, գիպսից, ցեմենտից ներբեռնել ներբեռնել -
Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք մետաղներ և դրանցից իրեր ներբեռնել ներբեռնել -
Ոչ թանկարժեք մետաղներ և դրանցից պատրաստված իրեր ներբեռնել ներբեռնել -
Մեքենաներ, սարքավորումներ և մեխանիզմներ ներբեռնել ներբեռնել -
Վերգետնյա, օդային և ջրային տրանսպորտի միջոցներ ներբեռնել ներբեռնել -
Սարքեր և ապարատներ ներբեռնել ներբեռնել -
Տարբեր արդյունաբերական ապրանքներ ներբեռնել ներբեռնել -
Արվեստի ստեղծագործություններ ներբեռնել ներբեռնել -
Հավելված N1: Վերգետնյա, օդային և ջրային տրանսպորտի միջոցներ (ընդամենը` ներառյալ ֆիզիկական անձանց կողմից կատարված առևտրի ծավալները) ներբեռնել ներբեռնել -
*)ըստ ԱՊՀ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի (ԱՏԳԱԱ ) - - ներբեռնել