Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ներդրումային եվ արտաքին պարտքի դիրքերը, 2011

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2007-2010թթ. վերջին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2010 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2007-2010թթ. (եռամսյակի վերջի դրությամբ) ներբեռնել ներբեռնել -
Հ Հ համախառն արտաքին պարտքի, ակտիվների և մաքուր արտաքին պարտքի դիրքերը 2007-2010թթ. վերջին ներբեռնել ներբեռնել -