Հրապարակումներ

Հայաստանը թվերով, 2011

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր բնութագիրը ներբեռնել ներբեռնել -
Հիմնական սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները ներբեռնել ներբեռնել -
Ժողովրդագրություն ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատանքի շուկա ներբեռնել ներբեռնել -
Կենսամակարդակ և սոցիալական ոլորտ ներբեռնել ներբեռնել -
Համախառն ներքին արդյունք ներբեռնել ներբեռնել -
Արդյունաբերություն ներբեռնել ներբեռնել -
Գյուղատնտեսություն ներբեռնել ներբեռնել -
Շինարարություն ներբեռնել ներբեռնել -
Տրանսպորտ և կապ ներբեռնել ներբեռնել -
Առևտուր և ծառայություններ ներբեռնել ներբեռնել -
Գներ և սակագներ ներբեռնել ներբեռնել -
Ֆինանսներ ներբեռնել ներբեռնել -
Արտաքին տնտեսական գործունեություն ներբեռնել ներբեռնել -
Միջազգային համեմատություններ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական համառոտ բնութագիրը ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -