Հրապարակումներ

Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 2010

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Աղյուսակներ և գծապատկերներ ներբեռնել ներբեռնել -
Առաջաբան ներբեռնել ներբեռնել -
Խոսք երախտիքի ներբեռնել ներբեռնել -
Արդյունքների ամփոփում ներբեռնել ներբեռնել -
Հազարամյակի զարգացման նպատակների ցուցանիշներ ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի քարտեզ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 2. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԿԱՑԱՐԱՆԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՐՑՎՈՂՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 4. ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՍԵՌԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 5. ԾՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 6. ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԻԾ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 7. ՀԱԿԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 8. ԱԲՈՐՏ (ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄ) ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 9. ՄԱՆԿԱԿԱՆ (0-1 ՏԱՐԵԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՆՉԵՎ 5 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 10. ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 11. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 12. ՍՆՈՒՑՈՒՄ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 13. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ԵՎ ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ԱՅԼ ՎԱՐԱԿՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 14. ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ներբեռնել ներբեռնել -
ԳԼՈՒԽ 15. ԿԱՆԱՆՑ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՈՒ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ՀՂՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՂՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա. ՀԺԱՀ 2010-Ի ԸՆՏՐԱՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ. ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՍԽԱԼԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Գ. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Դ. 2010Թ-Ի ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ե. ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -