Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ներդրումային և արտաքին պարտքի դիրքերը, 2012

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2008-2011թթ. վերջին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2011 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2008-2011թթ. (եռամսյակի վերջի դրությամբ) ներբեռնել ներբեռնել -
Հ Հ համախառն արտաքին պարտքի, ակտիվների և մաքուր արտաքին պարտքի դիրքերը 2008-2011թթ. վերջին ներբեռնել ներբեռնել -