Հրապարակումներ

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2007-2011

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել - -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - -
Նախաբան ներբեռնել - -
Բովանդակություն ներբեռնել - -
1.Գների ինդեքսներն ըստ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության առանձին հատվածների ներբեռնել - -
2. Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ներբեռնել - -
3. Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ներբեռնել - -
4. Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ներբեռնել - -
5. Շինարարության գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ներբեռնել - -
6. Գյուղատնտեսության գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ներբեռնել - -
7. Արտաքին առևտրի գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ներբեռնել - -
8. Միջազգային համեմատություններ և համադրումներ ներբեռնել - -
9. Գների վիճակագրության մեթոդաբանություն ներբեռնել - -
10. Գրաֆիկական պատկերներ ներբեռնել - -