Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2012 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման)

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրն ըստ ապրանքային ենթախմբերի 2012 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրն ըստ ապրանքային ենթախմբերի 2012 թվականին (ըստ բեռնամաքսային հայտարարագրերի տվյալների) ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրն ըստ ապրանքային ենթախմբերի 2012 թվականին (ֆիզիկական անձանց մաքսային հայտարարագրերի տվյալները) ներբեռնել ներբեռնել -