Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշիվներ, 2013

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ վճարային հաշվեկշռի հիմնական ցուցանիշների դինամիկան 2002-2012 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ վճարային հաշվեկշռի հիմնական ցուցանիշների դինամիկան 2010-2012 թվականներին, ըստ եռամսյակների ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 2009-2012 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 2010-2012 թվականներին, ըստ եռամսյակների ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2009-2012թթ. վերջին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2012 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2009-2012թթ. (եռամսյակի վերջի դրությամբ) ներբեռնել ներբեռնել -
Հ Հ համախառն արտաքին պարտքի, ակտիվների և մաքուր արտաքին պարտքի դիրքերը 2009-2012թթ. վերջին ներբեռնել ներբեռնել -