Հրապարակումներ

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2013

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության հիմնական արդյունքները, 2011-2012 ներբեռնել ներբեռնել -
Հետազոտության հիմնական հիմնադրույթն (կոնցեպցիան) ըստ ԱՄԿ և (կամ) Եվրոստատի մեթոդաբանության ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատանքային ռեսուրսներ ներբեռնել ներբեռնել -
Տնտեսապես ակտիվ բնակչություն ներբեռնել ներբեռնել -
Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն ներբեռնել ներբեռնել -
Զբաղվածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Եկամուտներ ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատաժամեր ներբեռնել ներբեռնել -
Գործազրկություն ներբեռնել ներբեռնել -
Պաշտոնապես գրանցված գործազրկություն ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատուժի շարժ ներբեռնել ներբեռնել -
Մասնագիտական ուսուցում ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատանքի պայմաններ ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատավարձ, աշխատանքի գին ներբեռնել ներբեռնել -