Հրապարակումներ

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2014

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ ներբեռնել ներբեռնել -
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԶԵԿՈԻՅՑՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -