Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշիվներ, 2014

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ վճարային հաշվեկշռի հիմնական ցուցանիշների դինամիկան 2003-2013 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ վճարային հաշվեկշռի հիմնական ցուցանիշների դինամիկան 2011-2013 թվականներին, ըստ եռամսյակների ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 2010-2013 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 2011-2013 թվականներին, ըստ եռամսյակների ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2010-2013թթ. վերջին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2013 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրքը 2010-2013թթ. (եռամսյակի վերջի դրությամբ) ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ համախառն արտաքին պարտքի, ակտիվների և մաքուր արտաքին պարտքի դիրքերը 2010-2013թթ. վերջին ներբեռնել ներբեռնել -