Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերությունը, 2014

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Արդյունաբերության ընդհանուր տնտեսական ցուցանիշները ներբեռնել ներբեռնել -
Արդյունաբերության տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները ներբեռնել ներբեռնել -
Արդյունաբերության նյութատեխնիկական բազան ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատանքի ցուցանիշներն արդյունաբերության մեջ ներբեռնել ներբեռնել -
Արդյունաբերական արտադրանքի կարևորագույն տեսակների արտադրությունը ներբեռնել ներբեռնել -
Հանրապետության մարզերի և ք.Երևանի արդյունաբերության հիմնական ցուցանիշները ներբեռնել ներբեռնել -
Ժողովածուի մեջ բերված մի շարք կարևոր ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -