Հրապարակումներ

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2014

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ ներբեռնել ներբեռնել -
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ՄԱՍ I . ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 2008-2012թթ. - - -
ՆԱԽԱԲԱՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՀԱՇԻՎՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՆԱ-Ի ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՆԱ-Ն ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՆԱ-ի ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՏՎԱԾԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՄԱՍ II . ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, 2009-2013թթ. - - -
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ ներբեռնել ներբեռնել -
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ ներբեռնել ներբեռնել -
ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՍՊԱՌՈՒՄ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ՃՇԳՐՏՈՒՄՆԵՐՈՎ ներբեռնել ներբեռնել -
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -