Հրապարակումներ

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2014

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
1996-2013 թթ. ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից աղքատության մակարդակի գնահատման համար կիրառվող մեթոդաբանությունները ներբեռնել ներբեռնել -
Մաս 1. Աղքատության պատկերը և աշխատանքի շուկայի զարգացումները Հայաստանում 2008-2013թթ. ներբեռնել ներբեռնել -
Մաս 2. Հայաստան. տնային տնտեսությունների եկամուտները, ծախսերը և հիմնական սննդամթերքի սպառումը ներբեռնել ներբեռնել -
Մաս 3. Հայաստան. ոչ նյութական աղքատությունը ներբեռնել ներբեռնել -
Մաս 4. Հայաստան. աղքատության սուբյեկիվ գնահատականը 2013թ.-ին ներբեռնել ներբեռնել -
Աղքատության մակարդակի գնահատումը Հայաստանում. Մեթոդաբանական պարզաբանումներ ներբեռնել ներբեռնել -
Վիճակագրական հավելված ներբեռնել ներբեռնել -