Հրապարակումներ

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2015

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատուժի հետազոտության հիմնական արդյունքները, 2014 ներբեռնել ներբեռնել -
Հետազոտության հիմնական հիմնադրույթն (կոնցեպցիան) ըստ ամկ եվ (կամ) եվրոստատի մեթոդաբանության ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատանքային ռեսուրսներ ներբեռնել ներբեռնել -
Տնտեսապես ակտիվ բնակչություն ներբեռնել ներբեռնել -
Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն ներբեռնել ներբեռնել -
Զբաղվածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատաժամեր ներբեռնել ներբեռնել -
Գործազրկություն ներբեռնել ներբեռնել -
Պաշտոնապես գրանցված գործազրկություն ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատուժի շարժ ներբեռնել ներբեռնել -
Մասնագիտական ուսուցում ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատանքի պայմաններ ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատավարձ, աշխատանքի գին ներբեռնել ներբեռնել -
Միջազգային համադրումներ ներբեռնել ներբեռնել -