Հրապարակումներ

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2016թ. հունվար-մարտ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
1.Սոցիալ-տնտեսական վիճակ ներբեռնել ներբեռնել -
2.Գներ և գների ինդեքսներ ներբեռնել ներբեռնել -
3.Պարենի առկայություն ներբեռնել ներբեռնել -
4.Անտառպահպանության, անտառպաշտպանության և անտառվերականգնման միջոցառումներ ներբեռնել ներբեռնել -
5.Պարենի մատչելիություն ներբեռնել ներբեռնել -
6.Պարենի օգտագործում ներբեռնել ներբեռնել -