Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Շիրակի մարզի հիմնական արդյունքները

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Մեթոդաբանական պարզաբանումներ ներբեռնել ներբեռնել -
Սահմանումներ ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին I Տնտեսության հողերը ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին II Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին III Բազմամյա տնկարկների տարածությունները ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին IV Ոռոգման աղբյուրները և մեթոդները ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին V Բույսերի պաշտպանության միջոցներ և պարարտանյութեր ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին VI Գյուղատնտեսական կենդանիներ և թռչուններ ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին VII Ձկնաբուծություն ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին VIII Գյուղատնտեսական նշանակության շենքեր և շինություններ ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին IX Աշխատուժ ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին X Գյուղատնտեսական արտադրանքի օգտագործում և վերամշակում ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին XI. Ագրոտուրիզմ ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին XII Վարկեր և սուբսիդիաներ ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին XIII Գյուղատնտեսական կոոպերացիա ներբեռնել ներբեռնել -
Բաժին XIV Ներտնտեսային հաշվառում ներբեռնել ներբեռնել -