Հրապարակումներ

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2016

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատուժի հետազոտության հիմնական արդյունքները, 2015 ներբեռնել ներբեռնել -
Հետազոտության հիմնական հիմնադրույթն (կոնցեպցիան) ըստ ԱՄԿ և (կամ) Եվրոստատի մեթոդաբանության ներբեռնել ներբեռնել -
1. Աշխատանքային ռեսուրսներ ներբեռնել ներբեռնել -
2. Տնտեսապես ակտիվ բնակչություն ներբեռնել ներբեռնել -
3. Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն ներբեռնել ներբեռնել -
4. Զբաղվածություն - - -
4. 1. Հիմնական զբաղվածություն ներբեռնել ներբեռնել -
4. 2. Երկրորդ զբաղվածություն ներբեռնել ներբեռնել -
4. 3. Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ զբաղվածություն ներբեռնել ներբեռնել -
5. Երիտասարդներ ներբեռնել ներբեռնել -
6. Հաշմանդամություն ունեցող բնակչություն ներբեռնել ներբեռնել -
7. Աշխատաժամեր ներբեռնել ներբեռնել -
8. Գործազրկություն ներբեռնել ներբեռնել -
9. Պաշտոնապես գրանցված գործազրկություն ներբեռնել ներբեռնել -
10. Աշխատուժի շարժ ներբեռնել ներբեռնել -
11. Մասնագիտական ուսուցում ներբեռնել ներբեռնել -
12. Աշխատանքի պայմաններ ներբեռնել ներբեռնել -
13. Աշխատավարձ, աշխատանքի գին ներբեռնել ներբեռնել -