Հրապարակումներ

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2019

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
1996-2018թթ. ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից աղքատության մակարդակի գնահատման համար կիրառվող մեթոդաբանությունները ներբեռնել ներբեռնել -
Մաս 1. Աղքատության պատկերը Հայաստանում 2008 - 2018 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
Մաս 2. Հայաստան. տնային տնտեսությունների եկամուտները, ծախսերը և հիմնական սննդամթերքի սպառումը ներբեռնել ներբեռնել -
Մաս 3. Հայաստան. ոչ նյութական աղքատությունը ներբեռնել ներբեռնել -
Մաս 4. Հայաստան. աղքատության սուբյեկտիվ գնահատականը 2018 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
Աղքատության մակարդակի գնահատումը Հայաստանում. Մեթոդաբանական պարզաբանումներ ներբեռնել ներբեռնել -
Վիճակագրական հավելված ներբեռնել ներբեռնել -