Հրապարակումներ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ- ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - -
Բովանդակություն ներբեռնել - -
Շինարարության իրականացումը, հիմնական միջոցների, բնակելի շենքերի և սոցիալ-մշակութային նշանակության օբյեկտների գործարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում 2006 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին ներբեռնել - -
Շինարարության իրականացումը, հիմնական միջոցների, բնակելի շենքերի և սոցիալ-մշակութային նշանակության օբյեկտների գործարկումն ըստ մարզերի 2006թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին ներբեռնել - -
Շինարարության իրականացումը, հիմնական միջոցների, բնակելի շենքերի և սոցիալ-մշակութային նշանակության օբյեկտների գործարկումն աղետի գոտում 2006 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին ներբեռնել - -