Հրապարակումներ

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2020

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
ՄԱՍ I. Հայաստանի տարեկան ազգային հաշիվներ, 2016-2019թթ. ներբեռնել ներբեռնել -
Ազգային հաշիվների հիմնական ցուցանիշները ներբեռնել ներբեռնել -
Համախմբված հաշիվներ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՆԱ-ի արտադրությունը ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՆԱ-ն եկամուտների ձեվավորման եղանակով ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՆԱ-ի օգտագործումը ներբեռնել ներբեռնել -
Հատվածային հաշիվներ ներբեռնել ներբեռնել -
Ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների հատված ներբեռնել ներբեռնել -
Ֆինանսական կազմակերպությունների հատված ներբեռնել ներբեռնել -
Պետական կառավարման մարմինների հատված ներբեռնել ներբեռնել -
Տնային տնտեսությունների հատված ներբեռնել ներբեռնել -
Համախառն ավելացված արժեքն ըստ ենթահատվածների ներբեռնել ներբեռնել -
Համախառն ներքին արդյունքի հետաքրքրաշարժ տվյալներ ներբեռնել ներբեռնել -
ՄԱՍ II. Հայաստանի եռամսյակային ազգային հաշիվներ, 2016-2019 թթ. ներբեռնել ներբեռնել -
Եռամսյակային ազգային հաշիվների հիմնական ամփոփ ցուցանիշը ներբեռնել ներբեռնել -
Արտադրանքի թողարկում ներբեռնել ներբեռնել -
Միջանկյալ սպառում ներբեռնել ներբեռնել -
Համախառն ներքին արդյունքի արտադրությունը ներբեռնել ներբեռնել -
Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործումը ներբեռնել ներբեռնել -
Համախառն ներքին արդյունքի արտադրությունը և օգտագործումը սեզոնային ճշգրտումներով ներբեռնել ներբեռնել -
Գծապատկերներ ներբեռնել ներբեռնել -
Մեթոդաբանական պարզաբանումներ ներբեռնել ներբեռնել -