Հրապարակումներ

Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 2020

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատանքի վիճակագրության տվյալների աղբյուրները ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատուժի հետազոտության մեթոդաբանությունը ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատուժի հետազոտության հիմնադրութային հիմնական շրջանակը ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատանքի շուկայի հիմնական ցուցանիշները ներբեռնել ներբեռնել -
1. Աշխատանքային ռեսուրսներ ներբեռնել ներբեռնել -
2. Աշխատուժ ներբեռնել ներբեռնել -
3. Աշխատուժից դուրս բնակչություն ներբեռնել ներբեռնել -
4. Աշխատանքային գործունեություն ներբեռնել ներբեռնել -
4.1. Աշխատանքային գործունեություն ներբեռնել ներբեռնել -
4.2. Զբաղվածություն ներբեռնել ներբեռնել -
4.3. Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ զբաղվածություն ներբեռնել ներբեռնել -
5. Աշխատաժամեր ներբեռնել ներբեռնել -
6. Եկամուտներ ներբեռնել ներբեռնել -
7. Աշխատուժի թերօգտագործում, գործազրկություն ներբեռնել ներբեռնել -
8. Պաշտոնապես գրանցված գործազրկություն ներբեռնել ներբեռնել -
9. Երիտասարդներ ներբեռնել ներբեռնել -
10. Հաշմանդամություն ունեցող բնակչություն ներբեռնել ներբեռնել -
11. Աշխատատեղեր ներբեռնել ներբեռնել -
12. Մասնագիտական ուսուցում ներբեռնել ներբեռնել -
13. Աշխատանքի պայմաններ ներբեռնել ներբեռնել -
14. Աշխատավարձ և աշխատողների թվաքանակ ներբեռնել ներբեռնել -
15. Աշխատանքի գին ներբեռնել ներբեռնել -