Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 2001

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Ուղերձ ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
90 - ական թվականների Հայաստանի տնտեսության հիմնական բնութագրիչները ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական համառոտ բնութագիրը ներբեռնել ներբեռնել -
Հետազոտության մեթոդաբանությունը ներբեռնել ներբեռնել -
Հետազոտության հիմնական արդյունքները ներբեռնել ներբեռնել -
Աղքատության պատկերի ընդհանուր բնութագիրը ներբեռնել ներբեռնել -
Եզրակացություն ներբեռնել ներբեռնել -
Հավելվածներ (աղյուսակներ) ներբեռնել ներբեռնել -