Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԵՎ ԴԻՆԱՄԻԿ ՇԱՐՔԵՐ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Բնակարանային ֆոնդը ներբեռնել - -
Հավելված 1 ներբեռնել - -
Բնակարան ստացած և հերթագրված ընտանիքների մասին ներբեռնել - -
Բնակարանների և բնակելի տների (առանձնատների) առուվաճառքը ներբեռնել - -
Հավելված 2 ներբեռնել - -
Հյուրանոցների գործունեություն ներբեռնել - -
Հավելված 3 ներբեռնել - -
Ջրամատակարարում ներբեռնել - -
Կոյուղու համակարգը և կեղտաջրերի մաքրման կառույցները ներբեռնել - -
Բնակավայրերի գազաֆիկացումը ներբեռնել - -
Հավելված 4 ներբեռնել - -
Բնակարանային ֆոնդի և այլ նշանակության օբյեկտների (կոմունալ-կենցաղային և արտադրական) ջերմամատակարարումը ներբեռնել - -
Քաղաքային բնակավայրերի սանիտարական մաքրումը ներբեռնել - -
Քաղաքային բնակավայրերի ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածությունը ներբեռնել - -
Հավելված 5 ներբեռնել - -