Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2000

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Աղյուսակների և գծապատկերների ցանկ ներբեռնել - -
Խոսք շնորհակալության ներբեռնել - -
Առաջաբան ներբեռնել - -
Արդյունքների ամփոփում ներբեռնել - -
ԳԼՈՒԽ 1 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - -
ԳԼՈՒԽ 2 ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱՐԻՉՆԵՐ ներբեռնել - -
ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՐՑՎՈՂՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱՐԻՉՆԵՐԸ ներբեռնել - -
ԳԼՈՒԽ 4. ՊՏՂԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - -
ԳԼՈՒԽ 5. ՀԱԿԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ ներբեռնել - -
ԳԼՈՒԽ 6. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՎԻԺՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - -
ԳԼՈՒԽ 7. ՊՏՂԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ ներբեռնել - -
ԳԼՈՒԽ 8. ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԻԾ ներբեռնել - -
ԳԼՈՒԽ 9.ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՆՉԵՎ 5 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - -
ԳԼՈՒԽ 10. ՄՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ ներբեռնել - -
ԳԼՈՒԽ 11. ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄԸ ներբեռնել - -
ԳԼՈՒԽ 12. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ԵՎ ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ներբեռնել - -
ԳԼՈՒԽ 13. ՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ ներբեռնել - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա ԸՆՏՐԱՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ներբեռնել - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՍԽԱԼՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ ներբեռնել - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Գ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ ներբեռնել - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Դ 2000թ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԸՆԴՐԿՎԱԾ ԱՆՁԻՆՔ ներբեռնել - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ե ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԵՐ ներբեռնել - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Զ UNICEF-ի ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳԱԳԱԹԱԺՈՂՈՎ` ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ. ՏԱՍՆԱՄՅԱԿԻ ՎԵՐՋԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ներբեռնել - -