Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 2-նիշ դասակարգման)

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ՆԱԽԱԲԱՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ,ԽՄԲԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԾԱԾԿԱԳՐԵՐՆ ԸՍՏ HS ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԸ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 1997-2000թթ. ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 1998-2000 թթ. ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԾԿԱԳՐՄԱՆ ՀՀ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ” SITC (Rev.3) ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԵԿՑԻԱՆԵՐԻ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 1998-2000 թթ. ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԾԿԱԳՐՄԱՆ “ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ” SITC (Rev.3) ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ներբեռնել ներբեռնել -
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ 1988-2000թթ. ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԼԱՅՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 1997-2000թթ. ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 1997-2000թթ. ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱՅԻ ՀԵՏ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՀԵՏ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԱՊՐԱՆՔԱԽՄԲԵՐՈՎ ԱՌԱՆՁԻՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ներբեռնել ներբեռնել -